Metanavigasyon (üstbilgi veya altbilgi navigasyon alanı):

Burada acil sayfasına, iletişim bilgilerine, erişilebilirlik ayarlarına, dil seçimine ve arama fonksiyonuna erişim bulacaksınız.

 • Doğrudan acil sayfasına.
 • Güncel dil ayarı: TR

  Dil ayarını değiştirmek:

 • Charité ile iletişime geçmek :

  Augustenburger Platz 1 (Geländeadresse: Mittelallee 4)
  13353 Berlin

  Charitéplatz 1 (Geländeadresse: Sauerbruchweg 5)
  10117 Berlin

 • Kullanışlılık:
  Kontrast yoğunluğu Kontrast anahtarı
  Yazı boyutu
  Yazı boyutunu büyütmek: STRG+ Yazı boyutunu küçültmek: STRG-

  Sayfayı tarayıcınız yardımıyla daha büyük veya küçük görüntüleyebilirsiniz. Bunun için lütfen Ctrl + ve Ctrl - kullanınız. Ctrl 0 ile tekrar orijinal boyuta geri dönersiniz.

Navigasyonu açmak
Bild: OP-Szene daVinci-OP

Burada bulunuyorsunuz:

Karaciğer ve Safra Yolları Cerrahisi

Charité Karaciğer Cerrahisi Mükemmeliyet Merkezi Hakkında

Charité Mitte | Virchow-Klinikum Kampüsü Cerrahi Kliniği, karaciğer ve safra kanallarında (safra kesesi çıkarılması hariç) yılda yaklaşık 400 ameliyatla Avrupa'nın önde gelen cerrahi karaciğer merkezlerinden biridir ve en yüksek uluslararası düzeyde son derece karmaşık ameliyatlar da dahil olmak üzere tüm karaciğer cerrahisi yelpazesinde ustalaşmıştır.

Üniversitenin yenilikçilik geleneğine bağlı kalarak, 2014 yılından bu yana karmaşık karaciğer ameliyatlarının yüksek bir yüzdesini minimal invaziv olarak gerçekleştiriyoruz. Charité'de 2018 yılından bu yana ilk kez robot destekli karaciğer rezeksiyonları gerçekleştirilmektedir. Avrupa'da gerçekleştirilen 1.000'den fazla minimal invaziv karaciğer ameliyatıyla klinik, yenilikçi minimal invaziv cerrahi yöntemler alanında lider olarak kabul edilmektedir. Karaciğer cerrahisi, Dr. Pratschke'nin kişisel cerrahi odak noktasıdır.

Charité'nin, Alman Kanser Derneği (Deutsche Krebsgesellschaft) tarafından onaylanmış karaciğer merkezlerinden biriyiz ve haftalık tümör konseylerinde her bir hastayı tartıştığımız ve bireysel, disiplinler arası bir tedavi konsepti hazırladığımız karaciğer uzmanları ve Charité'deki diğer disiplinlerden uzmanlarla yakın bir şekilde çalışmaktayız.

Ulusal ve uluslararası çalışmalara ve araştırma projelerine çok yoğun bir şekilde katılıyoruz. Bu sayede en yeni bilimsel bulgulara dayanan yenilikçi tedavi yöntemlerini çok erken bir aşamada sunabiliyoruz. Karaciğer kanseri cerrahisi için bugün hala geçerli olan uluslararası standartlar merkezimizde geliştirilmiştir.

Kliniğimiz, Aralık 2019'dan bu yana Alman Genel ve Visseral Cerrahi Derneği (DGAV) tarafından Karaciğer Hastalıklarının Cerrahi Tedavisinde Mükemmeliyet Merkezi olarak onaylanmıştır. Bu sertifika, bağımsız uzmanların cerrahi operasyonlarımızın sayısını, performansını ve kalitesini değerlendirdiği anlamına gelmektedir. Sertifikasyon için cerrahi kalitemizin şeffaf bir şekilde açıklanması, hastalarımızın menfaati açısından bizim için doğal bir konudur. Merkezimizin yanı sıra Almanya'da sadece dört üniversite hastanesi daha bu en üst düzey sertifikayı almayı başarmıştır.

Karaciğerin işlevi nedir?

Ortalama ağırlığı 1200 ila 1800 g, uzunluğu 20-23 cm ve genişliği 15-18 cm olan karaciğer sadece insan vücudundaki en büyük salgı bezi değil, aynı zamanda karın boşluğumuzdaki en büyük organdır.

Karaciğerin bir salgı bezi olarak ana işlevi safra üretimidir. Ayrıca karaciğer, insan vücudunda metabolizmanın ve pıhtılaşma sürecine hizmet eden proteinlerin üretimi için önemli bir organdır. Detoksifikasyon işlevinin önemi, özellikle işlevsel bozukluklara yol açan karaciğer hastalıklarında belirgindir.

Karaciğer hastalıkları genellikle ağrılı olmadıkları için uzun süre fark edilmezler. Sadece karaciğer belirgin şekilde hasar gördüğünde veya örneğin bir tümör nedeniyle safra drenajı engellendiğinde hastada ikter (sarılık) gelişir. Safra taşı hastalığı buna bir istisnadır: burada hasta erken dönemde sağ üst karın bölgesinde kolik (kramp şeklinde) bir ağrı fark eder.

Karaciğer benzersiz bir rejenerasyon potansiyeline sahiptir ve bu durum akut zehirlenmeler, geçici iskemiler veya kısmi karaciğer rezeksiyonu sonrası doku kaybı gibi hasarları belirli bir ölçüde telafi edebilir. Bu nedenle, büyük karaciğer rezeksiyonlarından sonra bile, karaciğer 3 - 6 ay içinde orijinal boyutuna yeniden ulaşır. Karaciğerin bu özellikten hedefe yönelik olarak faydalanıyoruz ve bazı durumlarda birtakım özel tekniklerle karaciğerin ameliyattan önce dahi "büyümesini" sağlayabilmekteyiz.

 

Karaciğerin iyi huylu hastalıkları

 • Fokal nodüler hiperplazi (FNH)
 • Karaciğer hemanjiyomu
 • Hepatoselüler adenom
 • Konjenital karaciğer kisti

 

Safra yollarının iyi huylu hastalıkları

 • Safra kesesinin akut ve kronik enflamasyonu
 • Safra yolu kistleri

 

Karaciğer ve safra yollarının acil durumları ve yaralanmaları

 • Travmatik karaciğer rüptürü
 • Akut karaciğer kanaması
 • Safra yolu yaralanmaları (örn. ameliyatlar sırasında)
 • Akut portal ven trombozu

 

Karaciğerin paraziter hastalıkları

 • Kistik Ekinokok hastalığı – Hidatik kist (Echinococcus granulosus)
 • Alveoler Ekinokok hastalığı – Alveoler kist (Echinococcus multilocularis)  

 

Karaciğer transplantasyonu için endikasyonlar (bazı örnekler)

 • Karaciğer sirozu, çeşitli nedenlerle
 • Alkolik olmayan steatohepatit (NASH)
 • Primer sklerozan kolanjit (PSK)
 • Sekonder sklerozan kolanjit (SSK)
 • Polikistik karaciğer hastalığı

Hangi karaciğer hastalıklarını cerrahi olarak tedavi ediyoruz?

Avrupa'nın en deneyimli karaciğer merkezlerinden biri olarak, cerrahi tedavi spektrumumuz karaciğer ve safra kanallarının tüm iyi huylu ve kötü huylu hastalıklarını kapsamaktadır.

Charité Karaciğer Cerrahi Hastalıkları Mükemmeliyet Merkezi sertifikası olan kliniğimizin cerrahları, safra kesesinin komplikasyonsuz olarak çıkarılmasından karaciğer nakline kadar, karaciğer hastalıklarının modern cerrahi tedavisinin tüm spektrumunu sunmaktadır.

Siroz veya fibrozis gibi önceden hasar görmüş karaciğer hastalıklarının karmaşık ve yüksek riskli tedavisi, minimal invaziv cerrahide uzun yıllara dayanan deneyimimiz sayesinde karaciğer ekibinin özel ilgi alanlarıdır.

Her şeyden önce, klasik minimal invaziv veya yenilikçi robot yardımlı teknikler gibi minimal invaziv tekniklerin geniş ve rutin kullanımı, hastalarımıza güç hastalık tablolarında dahi güvenli cerrahi yöntemler sunmamızı sağlamaktadır.

Uzmanlığımız sayesinde Almanya'nın dört bir yanından gelen hastalar, karaciğer travmaları veya safra kesesinin cerrahi olarak çıkarılmasından sonra gelişen komplikasyonlar nedeniyle ileri tedavi için karaciğer merkezimizde tedavi edilmektedir.

Hangi tip ameliyatlar uygulamaktayız? Charité'de karaciğer rezeksiyonları minimal invaziv olarak yapılıyor mu?

Campus Charité Mitte | Campus Virchow-Klinikum Cerrahi Kliniğinde güncel standartlara ve tedavi kılavuzlarına dayanan uluslararası kabul görmüş tüm ameliyatlar uygulanmaktadır.

 

Karaciğer parçalarının cerrahi olarak çıkarılması (rezeksiyon)

Rezeksiyon çoğunlukla kanser durumunda ve nadiren de iyi huylu tümörler ve kistler için gereklidir.

Karaciğer, dokusunu yenileme yeteneğine sahip tek organ olduğundan, yarısına kadar (hemihepatektomi), hatta istisnai durumlarda dörtte üçüne kadar (trisektörektomi) çıkarılabilmekte ve organ sonra tekrar büyümektedir.

2014 yılından bu yana, genellikle kapalı minimal invaziv tekniği kullanarak veya bir robot (DaVinci) yardımıyla kapsamlı ameliyatlar gerçekleştiriyoruz. Böylece hastalarımızda açık bir karın kesisi gerekli olmuyor. Avrupa'da sadece birkaç ileri derecede uzmanlaşmış karaciğer merkezi bu cerrahi yöntemleri bu düzeyde sunmaktadır.

Tümörün evresine ve konumuna bağlı olarak, Charité'deki çeşitli uzmanlık branşlarıyla işbirliği içinde karaciğer rezeksiyonlarını, ameliyatın öncesinde veya sonrasında, kemoterapi, mikrodalga, radyofrekans dalgası veya radyoterapi gibi cerrahi olmayan prosedürlerle birleştiriyoruz.

 

Karmaşık karaciğer cerrahisi

Ayrıca aşağıdaki gibi karmaşık ameliyatlarda da geniş deneyime sahibiz:

 • Safra yolu tümörleri için safra kanallarının çıkarılmasıyla birlikte trisektörektomi, ardından sağlıklı karaciğer kalıntısının ince bağırsağa bağlanması.
 • Trisektörektomi öncesinde yeterli sağlıklı karaciğer dokusunun çeşitli işlemlerle yeniden yapılandırılması
 • Kolon kanseri tümörlerinin ve bunların karaciğer ve akciğerlere metastazlarının tek bir ameliyatla çıkarılması

Kliniğimizde oldukça karmaşık ameliyatlar çoğunlukla minimal invaziv teknikler kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Merkezimizdeki minimal invaziv teknikler arasında cerrahi robot kullanımı ve klasik minimal invaziv yöntemler yer almaktadır. Karaciğer tümörleri küçük kesiler yoluyla cerrahi olarak çıkarılabilir. Robot destekli sistemlerin (DaVinci) kullanımı özellikle kapsamlı tümör ameliyatları için uygundur.

Minimal invaziv tekniklerin 2014'ten beri kullanılmaya başlanması sadece cerrahi travmanın azalmasına değil, aynı zamanda ameliyat sonrası iyileşmenin hızlanmasına ve dolayısıyla ağrının azalmasına ve hastanede kalış süresinin kısalmasına da yol açmıştır.

Safra kesesinin alınması

Safra kesesi iltihabını veya safra kesesi taşlarını tedavi etmek için safra kesesinin cerrahi olarak alınması gerekebilir. Birkaç istisna dışında, bu çok yaygın yapılan ameliyat, titiz kapalı teknikler kullanılarak gerçekleştirilir ve sadece 2-3 gün gibi kısa bir süre hastanede kalmayı gerektirir.

 

Ameliyatlarımız hakkında daha fazla cerrahi detayı burada bulabilirsiniz:

Cerrahi işlemler (Almanca)

 

 

Karaciğer ve safra kesesi ameliyatı öncesi ve sonrası

Kliniğimizde uygulanan tedaviler her zaman disiplinler arası bir tedavi konseptine ve ameliyat öncesi ve sonrası kapsamlı bir bakıma dayanmaktadır.

Ameliyattan önce

Sürecin en başından itibaren, kişisel hastalık durumunuzu ilgilendiren diğer branşlardan tüm meslektaşlarımızı standart olarak tedavi sürecinize dahil etmekteyiz.

Haftalık tümör konseylerinde onlarla her hasta için en uygun tedaviyi tartışmakta ve kişisel bir tedavi planını hazırlamaktayız. Hastanın yaşam kalitesinin korunması veya iyileştirilmesi, hastalığın etkin tedavisi kadar önemli bir rol oynamaktadır.

Ameliyat gerekli olduğu takdirde, bunun için derhal bir randevu alacak ve genellikle bir gün önceden hastaneye yatacaksınız. Bunu takiben tekrar muayene edilecek, kan değerleriniz kontrol edilecek ve güncel röntgenleriniz çekilecektir.

Doktorunuz sizi planlanan ameliyat, anestezi ve sonraki tedavi hakkında ayrıntılarıyla bilgilendirecektir. Ayrıca soru sorma ve isteklerinizi ifade etme fırsatınız da olacaktır.

Ameliyat sonrası tedavi

Ameliyatın kapsamına bağlı olarak yaklaşık 5 ila 12 gün hastanede kalacaksınız.

Hastalar başlangıçta cerrahi yoğun bakım ünitelerimizden birinde izlenmekte ve genellikle ameliyattan bir gün sonra normal servise dönebilmektedirler. Burada doktorlar ve hemşireler tarafından günlük klinik vizitler, kan testleri ve röntgen muayeneleri ile bakım devam etmektedir.

Ameliyatın hemen sonrasından taburculuğa kadar geçen sürede anestezi kliniğimizin ağrı bölümünün uzmanları etkili bir ağrı yönetimi sağlamaktadır. Diyetisyenler, fizyoterapistler ve sosyal hizmetlerimiz, hastalar henüz hastanedeyken onları taburcu olduktan sonraki iyileşme sürecine hazırlamaktadır.

Kanser hastalarımız için, talep olduğu takdirde bu alanda yetkin ve özel eğitimli psikologlar görüşmelere her zaman hazırdır.

Ameliyat sonrası olası komplikasyonlar

Nadir durumlarda, bir ameliyattan sonra yara iyileşme bozukluğu veya ameliyat edilen organdan salgı kaçağı gibi komplikasyonlar meydana gelebilir ve bu da hastanede kalış süresini uzatabilir.

Bir üniversite mükemmeliyet merkezi olarak, komplike tedavi süreçlerinde tüm disiplinler arası teşhis ve tedavi seçeneklerini garanti etmekteyiz.

Ayaktan tedavi

Ameliyattan sonra kemoterapi gibi başka tedaviler de gerekli olabilir.

Bu nedenle taburcu olmadan önce sizinle, aile hekiminizle veya uzman hekiminizle devem edecek ayakta tedaviniz hakkında görüşüyor ve tedavi önerilerinde bulunuyoruz. Her iki kliniğimizde bulunan cerrahi polikliniklerimiz, örneğin kanser takip bakımının bir parçası olarak ileri tedavi ve düzenli kontroller de sunmaktadır.

Bu departmanlarımızda tüm modern teşhis yöntemleri (örn. BT, MR) mevcuttur; ayrıca ameliyatları gerçekleştiren doktorlarımız sorularınız için her zaman hazırdır.

Kalitemiz, Ünitemizin Bağımsız Sertifikasyonu

Merkez terimi tıbba özel bir terim değildir. Alman Cerrahi Derneği'nin (DGAV-Deutsche Gesellschaft für Chirurgie) bağımsız uzmanları tarafından onaylanan bir Mükemmeliyet Merkezinin özellikleri, klinik olgu sayısı ve hasta bakım kalitesi açısından diğer merkezlerden önemli ölçüde farklıdır.

En yüksek nokta olan Mükemmellik Merkezi seviyesine ancak yılda 30'dan fazla kompleks karaciğer rezeksiyonu (≥ 4 karaciğer segmenti) ve buna bağlı düşük komplikasyon oranı (<%15) sonuçlarıyla ulaşılabilir. Kliniğimizde yılda yapılan toplam 300-400 karaciğer ameliyatı içinde 100'den fazlası bu oldukça karmaşık ameliyatlardandır ve çoğunlukla minimal invaziv teknikler kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

Ayrıca, ekstrahepatik safra kanalı sisteminin çıkarıldığı genişletilmiş karaciğer rezeksiyonları (Klatskin tümörleri olarak da adlandırılır) gibi özel operasyonlar da merkezimizde rutin olarak gerçekleştirilmektedir. Prof. Dr. Neuhaus ve Prof. Dr. Pratschke, merkezimizde bu yenilikçi cerrahi tekniğin geliştirilmesinde etkin rol oynamıştır. Bu alanda da DGAV tarafından talep edilen asgari rakamları belirgin şekilde aşmaktayız.

Kalite kontrol amacıyla, hastanemizde tedavi edilen tüm hastalar DGAV'nin merkezi kayıtlarına isimsiz olarak kaydedilmekte ve bu da hastalarımızın yararına yüksek kalite standartlarının karşılanmasını sağlamaktadır.

Kompleks açık ve minimal invaziv (robotik ve laparoskopik) karaciğer cerrahisi alanındaki yüksek uzmanlık düzeyimiz nedeniyle, diğer cerrahi kliniklerden deneyimli meslektaşlarımız için bu konularda düzenli olarak ulusal ve uluslararası kurslar düzenlemekteyiz.

Tedavideki kalite şunları da içermektedir:

 • Disiplinler arası tümör konferanslarımızda istisnasız tüm hastalarımızın durumunu tartışıyor ve ameliyattan öncesi ve sonrası için hastaya özel bir tedavi planı hazırlıyoruz.
 • Tümör hastaları sadece Alman Kanser Derneği (Deutsche Krebsgesellschaft) tarafından sertifikalandırılmış uzman cerrahlardan oluşan bir ekip tarafından ameliyat edilmektedir.
 • Karmaşık karaciğer cerrahisinde Charité Karaciğer Merkezi, dünya çapında en iyi uzun vadeli sonuçlara sahip bölümlerden biridir.

7,5 yıl içinde 1.000’in Üzerinde Minimal İnvaziv Karaciğer Ameliyatı

Sertifikalar

Bild: 2025 - DGAV - Exzellenzzentrum Leberchirurgie

Karaciğer Cerrahisinde “Mükemmeliyet Merkezi”

Daha fazla bilgi için

Bild: DGAV-Zertifikat Excellenzzentrum Minimalinvasive Chirurgie

Minimal invaziv cerrahi için “Mükemmeliyet merkezi”

Daha fazla bilgi için

Bild: 2022 - DKG Interdisziplinäres Leberkrebszentrum

Karaciğer Kanseri Merkezi

Daha fazla bilgi için

 

Doktorlarımız

Bild: Prof. Dr. med. J. Pratschke
Prof. Dr. med.
J. Pratschke
Bild: Prof. Dr. med. Wenzel Schöning
Prof. Dr. med. W. Schöning
Bild: Prof. Dr. G. Lurje
Prof. Dr. med.
G. Lurje
Bild: Prof. Dr. med. Öllinger
Prof. Dr. med.
R. Öllinger
Bild: Kaya Saribeyoglu
Dr. med.
K. Sarıbeyoğlu
Bild: PD Dr. med. Nathanael Raschzok
Prof. Dr. med.
N. Raschzok
Bild: PD Dr. med. Felix Krenzin
PD Dr. med.
F. Krenzien

Poliklinik saatleri ve iletişim

Başvuru

Polikliniğimize telefon, faks veya e-posta yoluyla başvurabilirsiniz.

Bizi ilk kez ziyaret ediyorsanız, öncelikle karaciğer ve safra yolları hastalıklarının tedavisinde uzmanlaşmış kıdemli doktorlarımızdan biri tarafından muayene edileceksiniz. Doktorumuz daha önceki tıbbi geçmişinizi dinleyecek ve sizinle gerekli ileri tetkikleri, olası tedavi önlemlerini ve bunların ne kadar sürede yapılması gerektiğini görüşecektir.

Bazı durumlarda uygun tedavi ilk ziyarette kararlaştırılabilir ve uygun randevular planlanabilir.

İlk görüşmemiz ile tedaviye ilişkin son kararın arasında en fazla üç gün olmasını hedeflemekteyiz.

Lütfen görüşmeye gelirken yanınızda şunları getirin:

Daha önce yapılmış olan muayenelerin (örneğin aile doktorunuz veya uzman doktorunuz tarafından yapılmış olanlar) belge ve bulguları, özellikle röntgen, CT ve MR görüntüleri, CD'de veya çıktı olarak.

Gereksiz zaman kaybını ve yolculukları önlemek için bunları konsültasyondan önce bize gönderebilirsiniz; elbette bunları sistemimize aktardıktan sonra size iade edeceğiz.

Daha ileri tetkiklerin gerekli olması halinde sizi telefonla bilgilendireceğiz. Gerekirse bu tetkikleri doğrudan kliniğimizde de gerçekleştirebiliriz.