Metanavigasyon (üstbilgi veya altbilgi navigasyon alanı):

Burada acil sayfasına, iletişim bilgilerine, erişilebilirlik ayarlarına, dil seçimine ve arama fonksiyonuna erişim bulacaksınız.

 • Doğrudan acil sayfasına.
 • Güncel dil ayarı: TR

  Dil ayarını değiştirmek:

 • Charité ile iletişime geçmek :

  Augustenburger Platz 1 (Geländeadresse: Mittelallee 4)
  13353 Berlin

  Charitéplatz 1 (Geländeadresse: Sauerbruchweg 5)
  10117 Berlin

 • Kullanışlılık:
  Kontrast yoğunluğu Kontrast anahtarı
  Yazı boyutu
  Yazı boyutunu büyütmek: STRG+ Yazı boyutunu küçültmek: STRG-

  Sayfayı tarayıcınız yardımıyla daha büyük veya küçük görüntüleyebilirsiniz. Bunun için lütfen Ctrl + ve Ctrl - kullanınız. Ctrl 0 ile tekrar orijinal boyuta geri dönersiniz.

Navigasyonu açmak
Bild: Chirurgie des Magens und der Speiseröhre

Burada bulunuyorsunuz:

Charité Mide ve Özofagus Cerrahisi Referans Merkezi

Üst Gastrointestinal Sistem Cerrahisinde Minimal İnvaziv Cerrahi Merkezi (MIC)

Her yıl 300'den fazla yemek borusu ve mide ameliyatı gerçekleştiren Campus Charité Mitte | Campus Virchow-Klinikum Cerrahi Kliniği, Almanya'nın en deneyimli cerrahi merkezlerinden biridir ve üst gastrointestinal sistem cerrahisinin tüm spektrumunu son derece yüksek bir deneyimle sunmaktadır.

Bu alandaki ilk üniversite hastanelerinden biri olarak, 2015 yılından bu yana karmaşık mide ve yemek borusu ameliyatlarının büyük bölümünü minimal invaziv teknikler kullanarak gerçekleştiriyoruz (güncel durumda % 90’dan fazlası). Ayrıca 2015 yılından bu yana, robot yardımlı (da Vinci) özofajektomiler ve mide ameliyatları da ilk kez Charité'de gerçekleştirilmektedir. Mide ve yemek borusu kanseri için 400'den fazla minimal invaziv tümör ameliyatı ile kliniğimiz yenilikçi minimal invaziv cerrahi yöntemler alanında Almanya'da lider olarak kabul edilmektedir.

Yılda 100'den fazla mide ve yemek borusu kanseri ameliyatıyla Charité Mitte Kampüsü Cerrahi Kliniği | Charité Virchow-Klinikum Kampüsü, Berlin'de alanının en büyük merkezidir. Kliniğimiz interdisipliner bir Mide Kanseri Merkezi ve Mide ve Yemek Borusu Tümörlerinin Cerrahi Tedavisinde sertifikalı bir referans merkeziyiz. Sertifikasyon, bağımsız uzmanların cerrahi operasyonlarımızın sayısını, performansını ve kalitesini değerlendirdiği anlamına gelmektedir. Sertifikasyon için cerrahi performansımızın şeffaf bir şekilde açıklanması, hastalarımızın yararı açısından bizim için önemli bir konudur.

Charité'de diğer branşlardan mide ve yemek borusu uzmanlarıyla yakın işbirliği içinde çalışıyor, her bir hastayı haftalık tümör konseylerinde tartışıyor ve bireysel, disiplinler arası bir tedavi planı oluşturuyoruz. Bunu yaparken, hangi tedavi yolunun sizin için en uygun ve en yararlı olduğunu her zaman sizinle birlikte değerlendiriyoruz.

Bir üniversite olarak ulusal ve uluslararası araştırma projelerine ve çalışmalarına katılıyor ve en son bilimsel bulgulara dayanan yenilikçi tedavi yöntemleri sunabiliyoruz.

Yemek borusu ve midenin işlevi nedir?

Yemek borusu, yutulan gıdanın ağızdan mideye taşındığı uzun, ince kaslı bir tüptür. Yemek borusu göğsün tamamından geçer ve diyaframın hemen altından mideye girer.

Özofagus, taşıma işlevi için çok sayıda faktör tarafından kontrol edilen son derece karmaşık bir hareket kabiliyetine sahiptir. Mide içeriğinin yemek borusuna "geri akışını" önlemek için (mide yanması / reflüye neden olur), yemek borusu ve mide arasındaki geçiş karmaşık bir valv sistemi ile donatılmıştır. Her iki organ da işlevsel bir birim olarak kabul edilmelidir.

Mide de yemek borusundan gelen yiyecekleri alan ve yiyecekleri sindirmeye başlayan esnek bir kas kesesidir. Bu amaçla midenin mukoza iç zarı proteini parçalamak için enzimler ve mikropları öldürmek için hidroklorik asit üretir.

Yemek borusu ve mide hastalıkları iyi huylu ve kötü huylu olarak ikiye ayrılır ve birçoğu ameliyatla tedavi edilir.

 

Mide ve yemek borusunun iyi huylu hastalıklarına örnekler:

 • Mide ülseri
 • Hiatal herni (diyafragma hernisi)
 • Midenin bir kısmının göğse doğru kayması (torasik mide)
 • Mide iç zarında tümörler (polipler)
 • Ülser (mide ülseri)
 • Mide polipleri
 • Kronik mide yanması
 • Divertikül (yemek borusu duvarındaki çıkıntılar)
 • Özofagus duvarının hareket bozuklukları (motilite bozuklukları)
 • İyi huylu tümörler: örn. leiomyom

 

Mide ve yemek borusunun kötü huylu hastalıklarına örnekler:

 • Mide kanseri
 • Nadir görülen tümörler, örneğin gastrointestinal stromal tümör (GIST), midenin lenf kanseri (gastrik lenfoma), nöroendokrin tümörler (NET)
 • Özofagus kanseri
 • Gastro-özofageal bileşke karsinomları (AEG tümörleri)

Yemek borusu ve midenin hangi hastalıklarını cerrahi olarak tedavi edebiliriz?

Charité'nin Campus Charité Mitte | Campus Virchow-Klinikum Cerrahi Kliniğinde mide ve yemek borusunun her türlü hastalığı tedavi edilmektedir.

 

Sertifiye Charité Mide ve Yemek Borusu Cerrahisi Referans Merkezinin konusunda uzman cerrahları, görece basit reflü cerrahisinden yemek borusu kanseri için uygulanan karmaşık re-operasyonlara kadar üst gastrointestinal sistem hastalıklarının modern açık ve minimal invaziv cerrahi tedavinin tüm spektrumunu sunmaktadır.

Hepsinden önemlisi, minimal invaziv cerrahi (MIS) mükemmeliyet merkezimizde ister klasik minimal invaziv ister yenilikçi robot destekli teknikler (daVinci) kullanılsın, minimal invaziv tekniklerin geniş ve rutin kullanımı, hastalarımıza zor hastalık durumlarında bile güvenli cerrahi yöntemler sunmamızı sağlıyor.

Minimal invaziv cerrahide uzun yıllara dayanan deneyimimiz ve diğer tüm klinik branşlardaki çalışma arkadaşlarımızın 24 saat ulaşılabilir olması sayesinde, mide ve yemek borusundaki tümör hastalıkların kalp veya karaciğer hastalıklarıyla bir arada yapılan karmaşık tedavisi cerrahi tedavi ekibimizin özel ilgi alanıdır.

Hangi ameliyatları yapmaktayız? Charité'de mide ve yemek borusu ameliyatları minimal invaziv olarak gerçekleştiriliyor mu?

Charité'nin Campus Charité Mitte | Campus Virchow-Klinikum Cerrahi Kliniğinde güncel uluslararası standartlara ve tedavi kılavuzlarına dayanan uluslararası kabul görmüş tüm ameliyatlar uygulanmaktadır. Hastalarımızın yaşam kalitesini korumak ve iyileştirmek bizim için esastır.

Minimal invaziv cerrahi günümüzde mide ve yemek borusu ameliyatları için uluslararası standarttır ve sadece istisnai durumlarda büyük kesilerle açık cerrahi hala geçerliliğini korumaktadır. Özellikle tedavi planı çoğu durumda cerrahi ve onkolojik ilaç tedavisini de içeren kanser hastalarında, minimal invaziv cerrahi teknikler, daha hızlı iyileşme ve daha az stres nedeniyle açık cerrahiye göre bariz üstündür.

Klasik minimal invaziv cerrahi tekniğinin bir çeşidi olan Robot destekli minimal invaziv cerrahi, mide ve yemek borusunda minimal invaziv ameliyatların hassas bir şekilde gerçekleştirilmesi için 2015 yılından beri tarafımızdan kullanılmaktadır. Burada daVinci cerrahi robotunun kullanımı, cerrahın organlarda özellikle nazik ve hassas bir diseksiyon gerçekleştirmesini sağlamaktadır.

Robot, tümör ameliyatları ve kötü huylu olmayan hastalıkların ameliyatları için kullanılmaktadır.

Klasik bir minimal invaziv ameliyatın ve robot destekli bir ameliyatın açık ameliyata kıyasla başlıca avantajları şunlardır

 • Ameliyattan sonra daha hızlı iyileşme
 • Daha az ağrı
 • Bağışıklık sistemi üzerinde daha az yük
 • Ameliyattan sonra daha az fonksiyonel kısıtlama
 • Daha iyi solunum fonksiyonu
 • Daha az yara komplikasyonu
 • Daha az yara yeri fıtığı
 • Ameliyattan sonra normal ağırlık taşıma kapasitesine daha hızlı dönüş

Mide kanserinde tedavi nasıl yapılır?

Midenin kötü huylu hastalıklarının tedavisi için üniversitemizin disiplinler arası tedavi konsepti, güncel geçerli tedavi standartları ve tedavi kılavuzları (mide kanseri tedavi kılavuzu) temelinde uluslararası alanda kabul görmüş tüm tedavi yöntemlerini içermektedir.

Mide karsinomunda tedavi şansı sadece tümörün tamamen çıkarılmasıyla mümkündür. Daha büyük tümörlerde, tümörün nüksünü önlemek için ilgili tüm lenf düğümlerinin de çıkarılması gerekir.

Son yıllarda multimodal onkolojik tedavi standart hale gelmiştir ve hastalarımızda uzun süreli sağkalımda önemli ölçüde iyileşme sağlamaktadır.

Daha büyük tümörler ve şüpheli lenf nodu tutulumu durumunda, ilaçla ön tedaviyi (neoadjuvan tedavi) cerrahi takip eder. Daha sonra bulgulara bağlı olarak yeni bir ilaç tedavisine başlanır. Bu kombinasyon tedavisi, çok iyi bir yaşam kalitesi ile önemli ölçüde uzayan sağkalım oranlarına yol açmıştır.

2015 yılından bu yana, midenin kötü huylu hastalıkları olan hastalarımızın %90'ından fazlası kliniğimizde minimal invaziv "kapalı teknik" kullanılarak ameliyat edilmektedir.

Özellikle tümör ameliyatlarında daha hızlı bir ameliyat sonrası iyileşme, başarılı bir ameliyattan sonra daha ileri ilaç tedavisinin (örneğin kemoterapi) planlandığı multimodal tedavilerde, optimal bir başarı elde etmek için önemli bir faktördür.

Özofagus kanserinin tedavisi nedir?

Özofagusun kötü huylu hastalıkları temel olarak skuamöz hücreli karsinomlar ve adenokarsinomlar olarak ikiye ayrılır. Kronik reflü hastalığı (mide yanması) adenokarsinom için ana risk faktörlerinden biridir.

Özofagus kanseri ve özofagus ile mide arasındaki geçiş bölgesindeki kötü huylu tümörler söz konusu olduğunda, ameliyatlar çeşitlidir ve tümörün konumuna ve boyutuna bağlıdır.

Cerrahi spektrum, yemek borusu ile mide arasındaki geçiş bölgesinin çıkarılmasından bir organın tamamen çıkarılmasına kadar uzanmaktadır. Neredeyse tüm ameliyatlar minimal invaziv kapalı teknikler kullanılarak, bazen de robot yardımla gerçekleştirilir.

Özofagus replasmanı olarak genellikle mideden bir tüp oluşturulabilir. Ameliyattan önce kemoterapi ve radyasyon kombinasyonunun başarılı olduğu kanıtlanmıştır, ameliyatın ardından ilaç tedavisine devam edilmektedir.

2015 yılından bu yana, yemek borusunun kötü huylu hastalıkları olan hastalarımızın %90'ından fazlası kliniğimizde minimal invaziv veya robot destekli teknikler kullanılarak ameliyat edilmektedir.

Mide ve Yemek Borusu ameliyatları

Minimal invaziv gastrektomide karın duvarına 5-12 mm'lik trokarlar yerleştirilir. Buna ek olarak, yaklaşık 7 cm uzunluğunda bir kesiden jel port adı verilen bir port yerleştirilebilir. Bu, cerrahların tek elle karın boşluğuna ulaşmasına ve bazı cerrahi adımları desteklemesine olanak tanır.

Operasyon, açık cerrahiye kıyasla çok daha ayrıntılı bir görüş sağlayan yüksek çözünürlüklü bir kamera ile desteklenmektedir.

Dokuyu kesmek ve mühürlemek için modern aletler kullanılarak tüm kan damarları kesilir ve midenin ilgili tüm lenf düğümleri çıkarılır.

Mide daha sonra port aracılığıyla çıkarılabilir. Yemek borusuna bir ince bağırsak halkası dikilerek yemek yolunun yeniden yapılandırılması sağlanır.

Mide çıkışı bölgesindeki bazı küçük tümörler söz konusu olduğunda, uzun süreli sağkalımı etkilemeden, gerekirse midenin sadece bir kısmının çıkarılması da gerçekleştirilebilir. Bu ameliyat total gastrektomiye benzese de midenin yaklaşık 1/4'ü geride kalmaktadır. Bu, genel olarak yaşam kalitesinin biraz daha iyileşmesine yol açar.

Mide ve yemek borusu ameliyatı öncesi ve sonrası

Kliniğimizdeki tedavi her zaman disiplinler arası bir tedavi konseptine ve ameliyat öncesi ve sonrası kapsamlı bir bakıma dayanmaktadır.

 

Ameliyattan önce

En başından itibaren, size özel klinik durumunuzla ilgili olan diğer disiplinlerden meslektaşlarımızı her zaman sürece dahil ediyoruz.

Haftalık tümör konseylerinde hastalığınızın en uygun tedavisini onlarla tartışıyor ve kişisel bir tedavi planı hazırlıyoruz. Hastalarımızın yaşam kalitesini korumak veya iyileştirmek, hastalığın etkili tedavisi kadar önemli bir rol oynamaktadır.

Bir ameliyat gerekliyse, size mümkün olan en kısa sürede bir ameliyat randevusu verilecek ve genellikle bir gün önce yatılı hasta olarak kabul edileceksiniz.

Daha sonra tekrar muayene edilecek, kan değerleriniz kontrol edilecek ve gerekirse güncel röntgen filmleri çekilecektir. Doktorunuz ayrıntılı bir konsültasyonda planlanan ameliyat, anestezi ve sonraki tedavi hakkında sizi bilgilendirecektir. İstediğiniz zaman soru sorma ve isteklerinizi ifade etme fırsatınız olacaktır.

 

Ameliyat sonrası tedavi

Midenin alınmasını 7 ila 12 günlük bir yatış süresi takip eder. Hastalar ilk olarak cerrahi yoğun bakım ünitelerimizden birinde izlenir ve çoğu durumda, ameliyattan bir gün sonra normal servise dönebilir ve orada bakıma devam edebilirler.

Yemek borusunun alınmasından sonra kural olarak, ilk 2 ila 3 günü yoğun bakım ünitesinde olmak üzere toplamda 10 ila 14 gün hastanede kalınır. Yeme ve içme 4. günden sonra tekrar mümkündür.

Ameliyattan hemen sonra taburcu olana kadar anestezi ağrı servisimiz etkili ağrı tedavisi sağlar. Diyetisyenler, fizyoterapistler ve sosyal hizmet uzmanlarımız, hastalar henüz hastanedeyken onları taburcu olduktan sonraki iyileşme sürecine hazırlar.

Kanser vakalarında özel eğitimli psikologlar talep üzerine görüşmelere her zaman hazırdır.

 

Ameliyat sonrası olası komplikasyonlar

Nadir durumlarda, bir ameliyattan sonra yara iyileşme bozukluğu veya ameliyat edilen organdan salgı boşalması gibi komplikasyonlar ortaya çıkabilir ve bu da hastanede kalış süresini uzatabilir.

Bir üniversite mükemmeliyet merkezi olarak, karmaşık tedavi süreçlerinde bile tüm disiplinler arası teşhis ve tedavi seçeneklerini garanti etmekteyiz.

 

Ayakta tedavi

Ameliyattan sonra, özellikle tümörlerde kemoterapi gibi daha ileri tedaviler gerekli olabilir.

Bu nedenle taburcu olmadan önce sizinle ve bakımınızı sürdürecek olan doktorlarınızla daha ileri ayakta tedavi için tedavi önerilerimizi görüşüyoruz.

Her iki klinikte de bulunan cerrahi poliklinik bölümlerimiz, örneğin kanser takip bakımının bir parçası olarak daha ileri tedavi ve düzenli kontroller de sunmaktadır.

Tüm modern teşhis yöntemleri (örn. BT, MRT) hastanemizde mevcuttur; ayrıca ameliyat doktorlarımız sorularınız için her zaman hazırdır.

Kalitemiz, Bölümümüzün bağımsız sertifikasyonu

Merkez terimi tıbba özel bir terim değildir. Alman Cerrahi Derneği'nin (Deutsche Gesellschaft für Chirurgie - DGAV) bağımsız uzmanları tarafından onaylanmış bir referans merkezinin özellikleri, klinik vaka sayıları ve hasta bakım kalitesi açısından diğer merkezlerden önemli ölçüde farklılık gösterir.

Kalite kontrol amacıyla, merkezimizde tedavi edilen tüm hastalar DGAV'nin merkezi bir kaydına isimsiz olarak kaydedilmekte ve bu da hastalarımızın yararına yüksek kalite standartlarının karşılanmasını sağlamaktadır.

Mide ve yemek borusunun karmaşık açık ve minimal invaziv (robotik ve laparoskopik) cerrahisi alanındaki yüksek uzmanlık düzeyimiz nedeniyle, diğer cerrahi kliniklerden deneyimli meslektaşlarımız için bu konularda düzenli olarak ulusal ve uluslararası kurslar düzenlemekteyiz.

Tedavi kalitesi de şunları içerir:

 • Disiplinler arası tümör konseylerimizde istisnasız tüm hastalarımızın hastalığını tartışıyor ve ameliyattan önce ve sonra hastaya özel bir tedavi planı hazırlıyoruz.
 • Tümör hastaları sadece Alman Kanser Derneği (Deutsche Krebsgesellschaft) tarafından sertifikalı uzman cerrahlardan oluşan bir ekip tarafından ameliyat edilmektedir.
 • Kanser hastalarımızın %90'ından fazlasına minimal invaziv cerrahi uygulanmakta ve multimodal bir perioperatif program dahilinde bakılmaktadır.

Sertifikalar

Bild: Zertifikat Referenzzentrum für die Chirurgie des Magens und der Speiseröhre - 2023

Mide ve Yemek Borusu Referans Merkezi

Daha fazla bilgi

Bild: DGAV-Zertifikat Excellenzzentrum Minimalinvasive Chirurgie

Minimal invaziv cerrahi için “Mükemmeliyet merkezi”

Daha fazla bilgi için

Bild: 2023 DKG - Interdisziplinäres Magenkrebszentrum

Disiplinler arası Mide Kanseri Merkezi

Daha fazla bilgi

Bild: 2023 DKG - Interdisziplinäres Speiseröhrenkrebs-Zentrum

Disiplinler arası Yemek Borusu Kanseri Merkezi

Daha fazla bilgi

Doktorlarımız

Bild: Prof. Dr. med. J. Pratschke
Prof. Dr. med. J. Pratschke
Bild: PD Dr. med. Christian Denecke
PD Dr. med.
C. Denecke
PD Dr. med.
J. Raakow
Bild: PD Dr. med. Eva Maria Dobrindt
PD Dr. med.
E. M. Dobrindt
Bild: Dr. med. Max Magnus Maurer
Dr. med.
M.M. Maurer

Poliklinik saatleri ve iletişim

Başvuru

Polikliniğimize telefon, faks veya e-posta yoluyla başvurabilirsiniz.

Bizi ilk kez ziyaret ediyorsanız, öncelikle mide ve yemek borusu hastaliklari tedavisinde uzmanlaşmış kıdemli doktorlarımızdan biri tarafından muayene edileceksiniz. Doktorumuz daha önceki tıbbi geçmişinizi dinleyecek ve sizinle gerekli ileri tetkikleri, olası tedavi önlemlerini ve bunların ne kadar sürede yapılması gerektiğini görüşecektir.

Bazı durumlarda uygun tedavi ilk ziyarette kararlaştırılabilir ve uygun randevular planlanabilir.

İlk görüşmemiz ile tedaviye ilişkin son kararın arasında en fazla üç gün olmasını hedeflemekteyiz.

Lütfen görüşmeye gelirken yanınızda şunları getirin:

Daha önce yapılmış olan muayenelerin (örneğin aile doktorunuz veya uzman doktorunuz tarafından yapılmış olanlar) belge ve bulguları, özellikle röntgen, CT ve MR görüntüleri, CD'de veya çıktı olarak.

Gereksiz zaman kaybını ve yolculukları önlemek için bunları konsültasyondan önce bize gönderebilirsiniz; elbette bunları sistemimize aktardıktan sonra size iade edeceğiz.

Daha ileri tetkiklerin gerekli olması halinde sizi telefonla bilgilendireceğiz. Gerekirse bu tetkikleri doğrudan kliniğimizde de gerçekleştirebiliriz.