Metanavigasyon (üstbilgi veya altbilgi navigasyon alanı):

Burada acil sayfasına, iletişim bilgilerine, erişilebilirlik ayarlarına, dil seçimine ve arama fonksiyonuna erişim bulacaksınız.

 • Doğrudan acil sayfasına.
 • Güncel dil ayarı: TR

  Dil ayarını değiştirmek:

 • Charité ile iletişime geçmek :

  Augustenburger Platz 1 (Geländeadresse: Mittelallee 4)
  13353 Berlin

  Charitéplatz 1 (Geländeadresse: Sauerbruchweg 5)
  10117 Berlin

 • Kullanışlılık:
  Kontrast yoğunluğu Kontrast anahtarı
  Yazı boyutu
  Yazı boyutunu büyütmek: STRG+ Yazı boyutunu küçültmek: STRG-

  Sayfayı tarayıcınız yardımıyla daha büyük veya küçük görüntüleyebilirsiniz. Bunun için lütfen Ctrl + ve Ctrl - kullanınız. Ctrl 0 ile tekrar orijinal boyuta geri dönersiniz.

Navigasyonu açmak
Resim: Nöroendokrin tümörlerin (NET) ve nöroendokrin neoplazilerin (NEN) cerrahisi

Burada bulunuyorsunuz:

Nöroendokrin tümörlerin (NET) ve nöroendokrin neoplazilerin (NEN) cerrahisi

Nöroendokrin tümörlerin tedavisinde disiplinler arası onkoloji merkezi - Charité Kapsamlı Kanser Merkezi (Charité Comprehensive Cancer Center - CCCC) hakkında

Endokrin tümörlerin ve nöroendokrin neoplazilerin cerrahi tedavisi, endokrin cerrahisi ekibimiz tarafından ilgili branş uzmanlarıyla birlikte gerçekleştirilmektedir.

Cerrahi Klinik Kampüsü Charité Mitte | Kampüs Virchow-Klinikum uzmanlarının işbirliği sayesinde, nöroendokrin tümörlerin tüm cerrahi spektrumu en yüksek uluslararası düzeyde sunulmaktadır. Nöroendokrin tümörlerin tedavisi için sertifikasyon sahibi Charité Kapsamlı Kanser Merkezi (CCCC) çerçevesinde, cerrahi kliniğimiz bu hastalıklar için Kuzey Almanya'daki tek disiplinler arası merkezdir.

Bu anlamda teşhis, tedavi, ileri tedavi ve tedavi sonrası bakımı tek elden sunmakta ve Charité'deki diğer disiplinlerden uzmanlarla, özellikle de Endokrinoloji Kliniği ile yakın işbirliği içinde çalışmaktayız.

Bir üniversite hastanesi olarak, nöroendokrin tümörlere yönelik ameliyatları yıllardır, bir minimal invaziv cerrahi mükemmeliyet merkezi olarak yüksek bir yüzdeyle (şu anda >%80) kapalı teknik kullanarak gerçekleştirmekteyiz. Cerrahlarımız hem klasik minimal invaziv hem de robotik ameliyatları başarıyla uygulamaktadır.

Nöroendokrin cerrahisinde önde gelen bir üniversite merkezi olarak, ulusal ve uluslararası araştırma projelerini başlatmakta ve bunlara katkı vermekteyiz. Bu nedenle en son bilimsel bulgulara dayanan yenilikçi tedavi yöntemlerini güvenle kullanabilmekteyiz.

Nöroendokrin tümörler nedir?

Nöroendokrin tümörler, hormon üreten hücrelerden kaynaklanan ve herhangi bir organda ortaya çıkabilen nadir tümörlerdir.

Tümörler sinir sisteminin hormon üreten nöroendokrin hücrelerinden kaynaklanır ve kendileri de hormon üretir. Hormon üretimine bağlı olarak hastalar çeşitli şikâyetler yaşayabilir.

Tümörler iyi huylu veya kötü huylu olabilir, ancak her zaman tedavi gerektirir. Nöroendokrin tümörler (NET) veya neoplaziler (NEN) genellikle heterojen, yavaş büyüyen, düşük insidansa sahip ancak görülme sıklığı giderek artan tümöral oluşumlardır (görülme sıklığı; 10-80 / milyon kişi / yıl).

Hastaların %50-65'inde karaciğer veya diğer organlarda metastazlar görülmektedir. Hastalığın karmaşıklığı nedeniyle, nöroendokrin tümörler yalnızca uzmanlar tarafından tedavi edilmelidir.

Hangi tedavi yöntemlerini kullanıyoruz?

Bu hastalıkların tedavisinde farklı konservatif, girişimsel ve cerrahi tedavi yöntemleri mevcuttur.

Hastalığın heterojenliği nedeniyle, bir hasta için ideal tedavinin seçimi disiplinler arası bir ekipte kapsamlı deneyim gerektirir bireysel olarak yapılmalı ve

NEN'li hastaların büyük çoğunluğu hastalığın seyri sırasında cerrahi müdahaleden fayda görmektedir. Hastalığın yayılımı ve hastanın genel durumuna göre, nöroendokrin tümörlerin radikal cerrahi olarak çıkarılmasının yararı tartışılmazdır. Bazı durumlarda, debulking adı verilen tümör kütlesinin küçültülmesi faydalı olabilir.

Campus Charité Mitte | Campus Virchow-Klinikum Cerrahi Kliniğinde tüm iyi huylu ve kötü huylu nöroendokrin hastalıklar gerektiğinde cerrahi olarak tedavi edilmektedir.

Nöroendokrin hastalıklar için sertifikasyon sahibi Charité Kapsamlı Kanser Merkezi (CCCC) Disiplinlerarası Onkoloji Merkezi cerrahları, nöroendokrin hastalıkların modern cerrahi tedavisinin tüm spektrumunu, komplike olmayan cerrahiden çeşitli organları etkileyen ileri hastalıkların karmaşık bir şekilde çıkarılmasına kadar sunmaktadır.

Nöroendokrin tümörlerin cerrahi tedavisinde cerrahlarımız, hastalarımızın yararı için minimal invaziv ameliyatlara büyük önem vermektedir.

Hangi klinikler tedavi sürecine dahil olmakta?

Aşağıdaki bölümler nöroendokrin tümörlerin tedavisinde yer almaktadır:

 • Hepatoloji ve gastroenteroloji odaklı Tıbbi Klinikler, Virchow-Klinikum Kampüsü ve Mitte Kampüsü
 • Virchow-Klinikum Kampüsü ve Mitte Kampüsü Radyoloji, Radyoterapi ve Nükleer Tıp Bölümleri
 • Patoloji Enstitüsü
 • Hematoloji ve Onkoloji Kliniği
 • Endokrinoloji Kliniği
 • Psiko-Onkoloji

Cerrahi Kliniği Campus Charité Mitte | Campus Virchow-Klinikum, ortak uzman disiplinlerle birlikte her hastanın bireyselleştirilmiş ve disiplinler arası bir şekilde tedavi edilmesi için çaba göstermektedir.

Disiplinler arası tedavi konseptimizin amacı, hastalarımıza teşhis ve tedaviden ileri tedavi ve sonrası bakıma kadar en yüksek uluslararası standartta ve geçerli tedavi yollarına uygun tıp sunabilmektir.

Buna yenilikçi minimal invaziv ve robot destekli cerrahi teknikler (da Vinci) de dahil olmak üzere tüm cerrahi prosedürler dahildir. Cerrahi işlemlerin invaziv özelliğini en aza indirmeyi, organları koruyacak şekilde ameliyat etmeyi ve ameliyatlardan sonra iyileşme sürelerini en aza indirmeyi hedefliyoruz.

Nöroendokrin tümörlü hastalarımız, cerrahlarımızın, tüm gastrointestinal sistem (özofagus/mide), karaciğer ve pankreas tedavisinin yanı sıra, aşırı hastalıklarda transplantasyon cerrahisi de dahil olmak üzere diğer organların cerrahisi konusundaki deneyimlerinden yararlanmaktadır.

Nöroendokrin tümörler vücudun herhangi bir yerinde ortaya çıkabildiğinden, nöroendokrin tümörlerin cerrahisi  cerrahlarımız arasındaki disiplinler arası işbirliğini gerektirmektedir..

Disiplinler arası ekibin üyeleri, neredeyse tüm Avrupa tedavi kılavuzlarında yetkili yazarlar olarak yer almıştır ve ENETS'de (Avrupa Nöroendokrin Tümör Derneği) bilimsel danışma kurulu üyesi olarak görev almaktadır. Buna ek olarak, Charité'nin disiplinler arası NET Merkezi yıllardır başarılı bir şekilde Disiplinler Arası Onkoloji Merkezi Charité Kapsamlı Kanser Merkezi (CCCC) olarak yeniden sertifikalandırılmıştır.

Nöroendokrin tümör cerrahisinde ameliyat öncesi ve sonrası

Kliniğimizde tedavi her zaman disiplinlerarası bir tedavi konseptine ve ameliyat öncesi ve sonrası kapsamlı bir bakıma dayanmaktadır.

Ameliyattan önce

En başından itibaren, hastalığınız için ideal tedaviyi birlikte tartışmak için diğer disiplinlerden meslektaşlarımızı sürece her zaman dahil ediyoruz.

Haftalık konferanslarda meslektaşlarımızla her bir hasta için en uygun tedaviyi tartışıyor ve kişisel bir tedavi planı hazırlıyoruz. Hastaların yaşam kalitesinin korunması veya iyileştirilmesi, hastalığın etkin tedavisi kadar önemli bir rol oynamaktadır.

Bir ameliyat gerekliyse, size derhal bir ameliyat randevusu verilecek ve genellikle ameliyat günü yatılı hasta olarak kabul edileceksiniz. Ameliyattan önce tekrar muayene edilecek, kan değerleriniz kontrol edilecek ve gerekirse güncel röntgen filmleri çekilecektir.

Doktorlarınız ayrıntılı bir konsültasyonda planlanan ameliyat, anestezi ve sonraki tedavi hakkında sizi bilgilendirecektir. İstediğiniz zaman soru sorma ve isteklerinizi ifade etme fırsatınız olacaktır.

Ameliyat sonrası bakım

Ameliyatın boyutuna bağlı olarak hastanede kalmanız gerekebilir. Nadir durumlarda gerekli olması halinde hastalarımız cerrahi yoğun bakım ünitesinde izlenmektedir. Normal serviste, günlük klinik vizitler sırasında tıbbi ve hemşirelik ekipleri tarafından bakılacaksınız. Gerekirse daha ileri tetkikler yapılacaktır.

Ameliyattan hemen sonra ve taburcu olduktan sonra anesteziyolojik ağrı servisimiz etkili ağrı yönetimi sağlar. Diyetisyenler, fizyoterapistler ve sosyal hizmetlerimiz, hastalar henüz hastanedeyken onları taburcu olduktan sonraki iyileşme sürecine hazırlar. Kanser vakalarında, özel eğitimli psikologlar talep üzerine görüşmelere hazırdır.

Ameliyat sonrası olası komplikasyonlar

Herhangi bir ameliyatta, yara iyileşme bozukluğu veya ameliyat edilen organdan salgı sızması gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Bu durum hastanede kalış sürenizi uzatacaktır.

Üst düzey bir üniversite kliniği olarak, komplikasyonların tedavisinde son derece deneyimliyiz ve özellikle karmaşık tedavi süreçleri için tüm disiplinler arası teşhis ve tedavi seçeneklerini garanti etmekteyiz.

Uzmanlardan oluşan bir ekibin (cerrahi, anestezi, endoskopi, radyoloji ve yoğun bakım) 24 saat hazır bulunma garantisi, karmaşık ameliyatlarda hastalarımızın güvenliği için vazgeçilmezdir.

Ayaktan ileri tedavi

Ameliyattan sonra, özellikle tümörlerde kemoterapi gibi daha ileri tedaviler gerekli olabilir. Bu nedenle taburcu olmadan önce sizinle ve doktorlarınızla daha ileri ayakta tedavi önerilerimizi görüşüyoruz. Her iki hastane kampüsündeki cerrahi polikliniklerimizde, kanser takip bakımının bir parçası olarak, ileri tedavi ve düzenli kontroller sunmaktadır. Bu hastanelerimizde tüm modern tanı yöntemleri (örn. BT, MR) mevcuttur; ayrıca cerrahlarımız sorularınız için her zaman hazırdır.

Özellikle nöroendokrin karsinomlu hastalar, Charité’de Nöroendokrin Tümörlerin Tedavisinde Disiplinlerarası Merkezimizde sunabileceğimiz iyi bir ameliyat sonrası takip bakımına ihtiyaç duyarlar. Bu hastalar için uygun tedaviler disiplinler arası tümör konferansında tartışılmakta ve gerekirse uygun tedavi çalışmalarına dahil edilmektedir.

Kalitemiz, Ünitemizin Bağımsız Sertifikasyonu

Merkez terimi tıbba özel bir terim değildir. Bağımsız uzmanları tarafından onaylanan bir merkezin özellikleri, klinik olgu sayısı ve hasta bakım kalitesi açısından diğer merkezlerden önemli ölçüde farklıdır.

Cerrahi Kliniğimiz, Charité Kapsamlı Kanser Merkezi (CCCC) Disiplinlerarası Onkoloji Merkezi'nin bir parçası olarak nöroendokrin hastalıkların tedavisi için onaylanmıştır. Ayrıca bölümümüz, nöroendokrin tümörlerin tedavisi için diğer ilgili alanlarda cerrahi mükemmeliyet merkezi olarak değerlendirilmiştir. Diğerlerinin yanında, tüm minimal invaziv cerrahiler, yani robot destekli prosedürlerin yanı sıra klasik minimal invaziv cerrahi ameliyatlar da buna dahildir.

Kalite kontrolü amacıyla, kliniğimizde tedavi edilen tüm hastalar merkezi kayıtlara isimsiz olarak kaydedilmekte ve bu şekilde hastalarımızın yararına yüksek kalite standartlarının karşılanmasını sağlamaktadır.

Kompleks açık ve minimal invaziv (robot yardımlı ve klasik laparoskopik) cerrahi alanındaki yüksek uzmanlık düzeyimiz sayesinde, diğer cerrahi kliniklerden deneyimli meslektaşlarımız için bu konularda düzenli olarak ulusal ve uluslararası eğitim kursları düzenlemekteyiz.

 

Tedavideki kalite şunları da içermektedir:

 • Tüm hastalar, uzman cerrahlardan oluşan bir ekip tarafından ameliyat edilmektedir.
 • Malign nöroendokrin hastalıkları olan her hastayı disiplinler arası tümör konferanslarımızda tartışıyor ve ameliyat gerçekleştirildikten sonra bile kişisel bir tedavi planı hazırlıyoruz.
 • Kliniğimizdeki komplikasyon oranları ulusal ortalamanın önemli ölçüde altındadır ve sürekli kalite güvencesine tabidir.
 • Nöroendokrin tümörlü hastalarımızın yüzde 95'inden fazlasında kanseri tamamen ortadan kaldırabilmekteyiz.

Sertifikalar

Bild: DKG - Onkologisches Zentrum - Charite Comprehensive Cancer Center - 2022

Charité Kapsamlı Kanser Merkezi (CCCC) Onkoloji Merkezi

Daha fazla bilgi için

Bild: 2022 - DKG Viszeralonkologischeszentrum

Viseral Onkoloji Merkezi

Daha fazla bilgi için

Bild: DGAV-Zertifikat Excellenzzentrum Minimalinvasive Chirurgie

Minimal invaziv cerrahi için “Mükemmeliyet merkezi”

Daha fazla bilgi için

Bild: 2025 - DGAV - Exzellenzzentrum Leberchirurgie

Karaciğer Cerrahisinde “Mükemmeliyet Merkezi”

Daha fazla bilgi için

Bild: DGAV, Exzellenzzentrum für Pankreaschirurgie

Pankreas Cerrahi Hastalıkları Mükemmeliyet Merkezi

Daha fazla bilgi için (Almanca)

Doktorlarımız

Bild: Prof. Dr. med. Johann Pratschke
Prof. Dr. med.
J. Pratschke
Bild: PD Dr. med. M. Mogl
PD Dr. med.
M. Mogl  
Bild: Prof. Dr. med. P. Goretzki
Prof. Dr. med.
P. Goretzki
Bild: PD Dr. med. Eva Maria Dobrindt
PD Dr. med.
E.M. Dobrindt
Bild: Dr. med. Dukaczewska, Agata
Dr. med. A.K.
Dukaczewska
Bild: Dr. med. Tatiana Skachko
Dr. med.
T. Skachko
Dr. med. Ch.F.
Müller-Debus

Poliklinik saatleri ve iletişim

Başvuru

Polikliniğimize telefon, faks veya e-posta yoluyla başvurabilirsiniz.

Bizi ilk kez ziyaret ediyorsanız, öncelikle pankreas hastalıklarının tedavisinde uzmanlaşmış kıdemli doktorlarımızdan biri tarafından muayene edileceksiniz. Doktorumuz daha önceki tıbbi geçmişinizi dinleyecek ve sizinle gerekli ileri tetkikleri, olası tedavi önlemlerini ve bunların ne kadar sürede yapılması gerektiğini görüşecektir.

Bazı durumlarda uygun tedavi ilk ziyarette kararlaştırılabilir ve uygun randevular planlanabilir.

İlk görüşmemiz ile tedaviye ilişkin son kararın arasında en fazla üç gün olmasını hedeflemekteyiz.

Lütfen görüşmeye gelirken yanınızda şunları getirin:

Daha önce yapılmış olan muayenelerin (örneğin aile doktorunuz veya uzman doktorunuz tarafından yapılmış olanlar) belge ve bulguları, özellikle röntgen, CT ve MR görüntüleri, CD'de veya çıktı olarak.

Gereksiz zaman kaybını ve yolculukları önlemek için bunları konsültasyondan önce bize gönderebilirsiniz; elbette bunları sistemimize aktardıktan sonra size iade edeceğiz.

Daha ileri tetkiklerin gerekli olması halinde sizi telefonla bilgilendireceğiz. Gerekirse bu tetkikleri doğrudan kliniğimizde de gerçekleştirebiliriz.